Haptonomie, Nucleus Methodiek, Bach Bloesem

  • Haptonomie nucleus methodiek bach bloesem
  • Haptonomie nucleus methodiek bach bloesem
  • Haptonomie nucleus methodiek bach bloesem

Haptonomie

De haptonomie wordt ook wel de wetenschap van de tast en het gevoel genoemd. Haptonomie maakt ons bewust van onze persoonlijke grenzen en hoe we emotioneel en lichamelijk reageren op hoe er met onze grenzen omgegaan wordt door anderen.

De haptonomische ontmoeting tussen therapeut en cliënt wordt gekenmerkt door:

  • Presentie: echte aanwezigheid en betrokkenheid
  • Prudentie: respect en erkenning van de ander
  • Transparantie: duidelijkheid van doel/motieven

Dit zowel van de kant van de therapeut als van de cliënt. De cliënt zal zich veilig en vrij kunnen voelen om zichzelf te kunnen zijn, zijn grenzen gerespecteerd weten en de motieven en bedoelingen van de therapeut zullen duidelijk zijn. Ook de therapeut zal zich in zijn eigenheid gerespecteerd weten. Hierdoor is het mogelijk dat cliënt en therapeut samen werken aan het doel dat de cliënt zich gesteld heeft.

Nucleus methodiek

De Nucleus methodiek maakt het mogelijk oude trauma’s aan te pakken die een veelheid aan lichamelijke klachten kunnen veroorzaken. Een trauma kan zich in het lichaam ‘vastzetten’, aangezien het brein op het moment van trauma niet in staat is de overvloed aan informatie te kunnen verwerken. Als men niet kan vluchten of vechten, zal men bij trauma ‘bevriezen’. Dit uit zich vaak in psychosomatische en lichamelijke klachten, die ‘getriggerd’ kunnen worden door de kenmerken die lijken op die van het oorspronkelijke trauma: een geur, een kleur, iets wat gezegd wordt, een situatie die lijkt op het trauma, enz. Zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak kan hoofdpijn opkomen, grote vermoeidheid, boosheid, angst of verdriet.

Behandeling volgens de Nucleus methodiek neemt de lichamelijke klacht als uitgangspunt en ingang. In de praktijk wordt deze methodiek vaak gecombineerd met haptonomie of Bach Bloesem.

Bach Bloesem

Soms kunnen emoties zo overweldigend zijn, dat een meer passieve aanpak noodzakelijk is. Daarvoor mag ik graag de homeopathische aanpak met Bach Bloesemtherapie gebruiken. Dr. Bach ontwikkelde in de jaren 30 van de vorige eeuw uit de klassieke homeopathie een bloesemtherapie die de emoties benadert op energetische wijze. Net als in de Traditioneel Chinese Geneeswijze gaat men hier uit van het idee dat de oorzaak van alle lijden te vinden is in de manier waarop wij omgaan met emoties. Doel is niet om geen emoties meer te voelen maar om ons niet langer te hoeven laten bepalen en beperken door onze emoties. We blijven gevoelig maar zijn vrij in ons handelen.

Voor welke klachten

Bovenstaande therapievormen kunnen met name worden ingezet bij psychosomatische klachten:

  • Onverklaarde lichamelijke klachten
  • Spanningsklachten zoals hoofdpijn, migraine, hyperventilatie
  • Gebrek aan energie
privacyverklaring