Lichaamsgerichte Kindertherapie, Sensomotoriek, Psychomotoriek

  • Lichaamsgerichte kindertherapie sensomotoriek psychomotoriek
  • Lichaamsgerichte kindertherapie sensomotoriek psychomotoriek
  • Lichaamsgerichte kindertherapie sensomotoriek psychomotoriek

Lichaamsgerichte kindertherapie

Onderstaande therapievormen zijn gericht op de behandeling van kinderen, met het lichaam als uitgangspunt. Naast mijn opleidingen op dit gebied heb ik kennis en ervaring opgedaan in de 20 jaar dat ik als Kinderoefentherapeut werkzaam was op de Prinsenhof, school voor bijzonder onderwijs in Apeldoorn.

Ik zie een kind als een totaal systeem, in verhouding met zijn omgeving. De organen, het bewegingsapparaat, de zintuigen, het denken en de emoties staan in verband met het grote geheel van de sociale omgeving (ouders, familie, vrienden), de omgeving waarin het kind opgroeit en de natuur. Hoe een kind zich verhoudt tot deze omgeving heeft alles te maken met zijn gevoel van veiligheid.

Sensomotoriek

Onder sensoriek verstaat men het opdoen van prikkels door de zintuigen, zoals horen, voelen, zien. Motoriek is het vermogen om te bewegen. Sensomotoriek is dus de koppeling tussen de zintuigen en het vermogen om te bewegen, bijvoorbeeld het vangen van een bal. Een goede sensomotorische ontwikkeling is voor een kind van groot belang. Verstoring kan zijn weerslag hebben op andere facetten van de ontwikkeling, bijvoorbeeld sociaal en/of psychisch functioneren.

Psychomotoriek

Psychomotoriek is een verzamelnaam voor alle bewegingen die de psychische gesteldheid uitdrukken, zoals gebaren, gelaatsuitdrukking, de manier waarop een kind beweegt of spreekt. Ook verstoring van de psychomotoriek heeft zijn weerslag op andere facetten van de ontwikkeling. Het is dus belangrijk eventuele verstoringen vroeg op te kunnen merken.

Voor welke klachten

Bovenstaande therapievormen kunnen, vaak gecombineerd met andere technieken (bijv. Haptonomie, Bowen Techniek, Acupunctuur), worden ingezet bij de volgende klachten en aandoeningen:

  • Gedragsproblemen zoals onzekerheid, verlegenheid, faalangst, agressie, depressiviteit, concentratieproblemen en leerstoornissen ADHD, autisme, PDD-NOS
  • Lichamelijke klachten zoals hoge spierspanning, onduidelijke buikpijn, incontinentie, bedplassen, hoofdpijn, huidproblemen, hyperventilatie, astma
  • Eetstoornissen
  • Slaapstoornissen
privacyverklaring